Рейтинг закладів вищої освіти України за показниками наукометричної бази даних Scopus

Наведено показники цитованості у Scopus ВНЗ України. Упорядкування проведено за h-індексом (h — кількість статей, на які є посилання в понад h публікаціях), а в його межах за кількістю цитувань.


п/п
 
Установа Кількість
публікацій
у Scopus
Кількість
цитувань
у Scopus
Індекс Гірша
(h-індекс)
1. Київський національний університет імені Тараса Шевченка 12416 49991 70
2. Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна 7117 31308 54
3. Львівський національний університет імені Івана Франка 4976 21899 44
4. Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова 2508 10490 44
5. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 2186 7336 42
6. Національний технічний університет України "Київский політехнічний інститут" 4817 9369 37
7. Донецький національний медичний університет імені Максима Горького 906 4780 35
8. Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара 2728 7337 32
9. Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" 2021 5932 31
10. Національний університет "Львівська політехніка" 3142 5931 29
11. Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника 308 2716 28
12. Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького 472 2339 28
13. Ужгородський національний університет 1498 5273 27
14. Донецький національний університет 1530 3116 25
15. Сумський державний університет 1123 5102 24
16. Національний медичний університет ім. акад. О. О. Богомольця 342 1858 24
17. Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського 1325 3865 23
18. Український державний хіміко-технологічний університет 607 2837 23
19. Харківський національний університет радіоелектроніки 1567 2340 22
20. Донецький національний технічний університет 1028 1697 20
21. Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького 318 1468 20
22. Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут" 674 1578 19
23. Національний університет "Києво-Могилянська академія" 213 1259 19
24. Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки 435 2460 18
25. Севастопольський національний технічний університет 648 1367 17
26. Дніпропетровська державна медична академія 238 1467 16
27. Харківський національний медичний університет 222 738 16
28. Національний університет біоресурсів і природокористування України 428 1194 15
29. Одеський національний політехнічний університет 613 892 14
30. Донбаська державна машинобудівна академія 284 1174 13
31. Національний авіаційний університет 986 1154 13
32. Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля 328 711 12
33. Одеський національний медичний університет 449 622 12
34. Київський національний університет технологій і дизайну 181 1248 11
35. Південноукраїнський державний педагогічний університет ім. К. Д. Ушинського 105 627 11
36. Національний університет харчових технологій 193 600 11
37. Національний транспортний університет 200 572 11
38. Національний лісотехнічний університет України 87 504 11
39. Придніпровська державна академія будівництва і архітектури 167 395 11
40. Національна металургійна академія України 797 577 10
41. Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя 274 537 10
42. Запорізький національний технічний університет 425 506 10
43. Національний фармацевтичний університет 342 495 10
44. Кримський державний медичний університет ім. С. І. Георгієвського 133 370 10
45. Одеський державний екологічний університет 84 306 10
46. Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 75 300 10
47. Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка 115 268 10
48. Буковинський державний медичний університет 511 417 9
49. Чернігівський національний технологічний університет 161 351 9
50. Запорізька державна інженерна академія 238 348 9
51. Івано-Франківський національний медичний університет 48 326 9
52. Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. Гжицького 83 251 9
53. Київська школа економіки 36 209 9
54. Криворізький національний університет 113 145 9
55. Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика 57 438 8
56. Київський національний університет будівництва та архітектури 312 322 8
57. Вінницький національний технічний університет 293 313 8
58. Хмельницький національний університет 144 291 8
59. Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна 128 290 8
60. Луганський державний медичний університет 64 251 8
61. Одеська державна академія будівництва та архітектури 79 240 8
62. Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 130 236 8
63. Запорізький державний медичний університет 149 296 7
64. Запорізький національний університет 197 230 7
65. Житомирський державний технологічний університет 109 156 7
66. Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова 97 133 7
67. Донецький державний університет управління 42 130 7
68. Харківська медична академія післядипломної освіти 45 373 6
69. Тернопільський національний економічний університет 293 215 6
70. Українська академія друкарства 57 207 6
71. Приазовський державний технічний університет 305 183 6
72. Луцький національний технічний університет 222 146 6
73. Луганський національний педагогічний університет імені Тараса Шевченка 76 136 6
74. Донбаська державна академія будівництва і архітектури 26 134 6
75. Одеська національна академія харчових технологій 78 115 6
76. Харківський військовий університет 95 110 6
77. Українська інженерно-педагогічна академія 98 107 6
78. Сумський національний аграрний університет 42 107 6
79. Житомирський державний університет імені Івана Франка 90 105 6
80. Національний університет водного господарства та природокористування 56 90 6
81. Одеська національна академія зв'язку ім. О.С. Попова 125 89 6
82. Харківський національний автомобільно-дорожній університет 36 71 6
83. Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова 25 69 6
84. Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова 182 190 5
85. Міжнародний Соломонів університет 47 160 5
86. Київський медичний інститут Української асоціації народної медицини 187 158 5
87. Українська медична стоматологічна академія 187 155 5
88. Національний гірничий університет України 421 115 5
89. Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана 114 100 5
90. Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського 161 97 5
91. Українська державна академія залізничного транспорту 65 88 5
92. Київський національний торговельно-економічний університет 73 87 5
93. Херсонський державний університет 91 84 5
94. Харківський національний економічний університет 55 71 5
95. Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу 106 62 4
96. Одеський національний морський університет 61 56 4
97. Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна" 38 54 4
98. Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка 23 47 4
99. Черкаський державний технологічний університет 54 46 4
100. Національний університет фізичного виховання і спорту України 18 29 4
101. Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка 39 73 3
102. Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського 13 66 3
103. Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова 86 41 3
104. Київський славістичний університет 7 35 3
105. Чорноморський державний університет ім. П. Могили 32 30 3
106. Міжрегіональна академія управління персоналом (МАУП) 22 25 3
107. Одеська національна морська академія 13 22 3
108. Харківський державний університет харчування та торгівлі 15 20 3
109. Білоцерківський державний аграрний університет 21 18 3
110. Українська академія банківської справи Національного банку України 64 26 2
111. Дніпродзержинський державний технічний університет 89 21 2
112. Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка 45 17 2
113. Мукачівський державний університет 23 12 2
114. Львівська комерційна академія 4 22 1
115. Національна академія державного управління при Президентові України 5 12 1
116. Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" 9 5 1
117. Державний університет інформатики і штучного інтелекту 4 5 1
118. Львівський державний університет фізичної культури 16 3 1
119. Уманський національний університет садівництва 18 2 1
120. Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка 12 2 1
121. Днепропетровский университет им. Альфреда Нобеля 8 2 1
122. Університет економіки та права "Крок" 4 2 1
123. Національний університет "Одеська юридична академія" 4 1 1
124. Харківський національний університет внутрішніх справ 3 1 1