Рейтинг закладів вищої освіти України за показниками наукометричної бази даних Scopus

Наведено показники цитованості у Scopus ВНЗ України. Упорядкування проведено за h-індексом (h — кількість статей, на які є посилання в понад h публікаціях), а в його межах за кількістю цитувань.

Загальний рейтинг ВНЗ


п/п
 
Установа Кількість
публікацій
у Scopus
Кількість
цитувань
у Scopus
Індекс Гірша
(h-індекс)
1. Київський національний університет імені Тараса Шевченка 13734 59647 75
2. Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна 7819 36233 58
3. Львівський національний університет імені Івана Франка 5447 25189 47
4. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 2393 8817 47
5. Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова 2670 12091 46
6. Національний технічний університет України "Київский політехнічний інститут" 5395 11129 39
7. Донецький національний медичний університет імені Максима Горького 934 5605 38
8. Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" 2231 7327 34
9. Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара 2988 8752 33
10. Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького 557 2961 31
11. Національний університет "Львівська політехніка" 3853 7428 30
12. Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника 374 3487 30
13. Ужгородський національний університет 1587 6023 28
14. Національний медичний університет ім. акад. О. О. Богомольця 403 2275 28
15. Сумський державний університет 1334 6394 27
16. Український державний хіміко-технологічний університет 665 3735 27
17. Донецький національний університет 1631 3669 26
18. Харківський національний університет радіоелектроніки 2006 2882 24
19. Донецький національний технічний університет 1077 1945 22
20. Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки 447 2916 21
21. Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут" 781 1999 21
22. Дніпропетровська державна медична академія 255 1988 21
23. Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького 326 1638 21
24. Національний університет "Києво-Могилянська академія" 247 1412 20
25. Севастопольський національний технічний університет 729 1592 19
26. Національний університет біоресурсів і природокористування України 439 1227 18
27. Харківський національний медичний університет 226 930 18
28. Національний авіаційний університет 1196 1503 15
29. Одеський національний політехнічний університет 666 1066 15
30. Хмельницький національний університет 239 798 14
31. Донбаська державна машинобудівна академія 315 1375 13
32. Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля 329 854 13
33. Національний лісотехнічний університет України 113 745 13
34. Одеський національний медичний університет 447 729 13
35. Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К. Д. Ушинського 106 699 13
36. Київський національний університет технологій та дизайну 227 1495 12
37. Придніпровська державна академія будівництва та архітектури 176 453 12
38. Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. Ґжицького 103 408 12
39. Криворізький національний університет 181 281 12
40. Національний університет харчових технологій 239 789 11
41. Національна металургійна академія України 845 692 11
42. Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя 285 665 11
43. Національний транспортний університет 213 613 11
44. Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка 127 345 11
45. Одеський державний екологічний університет 93 337 11
46. Запорізький національний технічний університет 519 599 10
47. Національний фармацевтичний університет 359 569 10
48. Буковинський державний медичний університет 540 498 10
49. Чернігівський національний технологічний університет 164 434 10
50. Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 85 338 10
51. Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика 68 559 9
52. Запорізький державний медичний університет 183 442 9
53. Київський національний університет будівництва і архітектури 324 416 9
54. Запорізька державна інженерна академія 258 385 9
55. Вінницький національний технічний університет 365 353 9
56. Івано-Франківський національний медичний університет 47 353 9
57. Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 154 293 9
58. Луганський державний медичний університет 69 286 9
59. Одеська державна академія будівництва та архітектури 93 273 9
60. Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова 108 204 9
61. Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова 11 198 9
62. Тернопільський національний економічний університет 396 365 8
63. Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна 141 336 8
64. Житомирський державний технологічний університет 137 205 8
65. Луганський національний педагогічний університет імені Тараса Шевченка 85 193 8
66. Донбаська національна академія будівництва і архітектури 43 173 8
67. Донецький державний університет управління 48 166 8
68. Сумський національний аграрний університет 55 137 8
69. Харківський національний автомобільно-дорожній університет 47 121 8
70. Харківська медична академія післядипломної освіти 58 508 7
71. Запорізький національний університет 219 271 7
72. Українська академія друкарства 73 256 7
73. Приазовський державний технічний університет 359 241 7
74. Луцький національний технічний університет 266 214 7
75. Одеська національна академія харчових технологій 101 153 7
76. Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба 135 132 7
77. Житомирський державний університет імені Івана Франка 100 131 7
78. Українська медична стоматологічна академія 198 185 6
79. Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського 174 126 6
80. Херсонський державний університет 107 124 6
81. Українська інженерно-педагогічна академія 123 121 6
82. Національний університет водного господарства та природокористування 81 116 6
83. Одеська національна академія зв'язку ім. О.С. Попова 149 101 6
84. Київський національний торговельно-економічний університет 109 100 6
85. Міжрегіональна академія управління персоналом (МАУП) 49 59 6
86. Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова 194 208 5
87. Київський медичний університет Української асоціації народної медицини 187 180 5
88. Міжнародний Соломонів університет 48 167 5
89. Національний гірничий університет України 483 159 5
90. Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу 179 116 5
91. Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана 138 113 5
92. Український державний університет залізничного транспорту 72 100 5
93. Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця 94 89 5
94. Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка 78 72 5
95. Черкаський державний технологічний університет 63 56 5
96. Одеський національний морський університет 73 79 4
97. Чорноморський державний університет імені Петра Могили 47 66 4
98. Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна" 41 57 4
99. Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка 25 56 4
100. Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова 96 54 4
101. Національний університет фізичного виховання і спорту України 20 49 4
102. Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка 46 86 3
103. Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського 13 74 3
104. Міжнародний гуманітарний університет 27 57 3
105. Київський славістичний університет 7 36 3
106. Українська академія банківської справи Національного банку України 85 33 3
107. Полтавський університет економіки і торгівлі 51 26 3
108. Харківський державний університет харчування та торгівлі 17 25 3
109. Національний університет "Одеська морська академія" 14 23 3
110. Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет 30 19 3
111. Білоцерківський національний аграрний університет 21 19 3
112. Львівський державний університет фізичної культури 39 18 3
113. Дніпродзержинський державний технічний університет 95 30 2
114. Мукачівський державний університет 28 13 2
115. Уманський національний університет садівництва 37 8 2
116. Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка 13 8 2
117. Львівський тоговельно-економічний університет 4 23 1
118. Національна академія державного управління при Президентові України 6 16 1
119. Київський Університет імені Бориса Грінченка 14 5 1
120. Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого 9 5 1
121. Державний університет інформатики і штучного інтелекту 4 5 1
122. Маріупольський державний університет 9 4 1
123. Університет економіки та права "Крок" 5 3 1
124. Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля 11 2 1
125. Харківський національний університет внутрішніх справ 6 2 1
126. Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва 5 2 1
127. Харківський національний університет будівництва та архітектури 7 1 1
128. Національний університет "Одеська юридична академія" 6 1 1

Державні ВНЗ


п/п
 
Установа Кількість
публікацій
у Scopus
Кількість
цитувань
у Scopus
Індекс Гірша
(h-індекс)
1. Київський національний університет імені Тараса Шевченка 13734 59647 75
2. Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна 7819 36233 58
3. Львівський національний університет імені Івана Франка 5447 25189 47
4. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 2393 8817 47
5. Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова 2670 12091 46
6. Національний технічний університет України "Київский політехнічний інститут" 5395 11129 39
7. Донецький національний медичний університет імені Максима Горького 934 5605 38
8. Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" 2231 7327 34
9. Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара 2988 8752 33
10. Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького 557 2961 31
11. Національний університет "Львівська політехніка" 3853 7428 30
12. Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника 374 3487 30
13. Ужгородський національний університет 1587 6023 28
14. Національний медичний університет ім. акад. О. О. Богомольця 403 2275 28
15. Сумський державний університет 1334 6394 27
16. Український державний хіміко-технологічний університет 665 3735 27
17. Донецький національний університет 1631 3669 26
18. Харківський національний університет радіоелектроніки 2006 2882 24
19. Донецький національний технічний університет 1077 1945 22
20. Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки 447 2916 21
21. Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут" 781 1999 21
22. Дніпропетровська державна медична академія 255 1988 21
23. Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького 326 1638 21
24. Національний університет "Києво-Могилянська академія" 247 1412 20
25. Севастопольський національний технічний університет 729 1592 19
26. Національний університет біоресурсів і природокористування України 439 1227 18
27. Харківський національний медичний університет 226 930 18
28. Національний авіаційний університет 1196 1503 15
29. Одеський національний політехнічний університет 666 1066 15
30. Хмельницький національний університет 239 798 14
31. Донбаська державна машинобудівна академія 315 1375 13
32. Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля 329 854 13
33. Національний лісотехнічний університет України 113 745 13
34. Одеський національний медичний університет 447 729 13
35. Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К. Д. Ушинського 106 699 13
36. Київський національний університет технологій та дизайну 227 1495 12
37. Придніпровська державна академія будівництва та архітектури 176 453 12
38. Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. Ґжицького 103 408 12
39. Криворізький національний університет 181 281 12
40. Національний університет харчових технологій 239 789 11
41. Національна металургійна академія України 845 692 11
42. Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя 285 665 11
43. Національний транспортний університет 213 613 11
44. Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка 127 345 11
45. Одеський державний екологічний університет 93 337 11
46. Запорізький національний технічний університет 519 599 10
47. Національний фармацевтичний університет 359 569 10
48. Буковинський державний медичний університет 540 498 10
49. Чернігівський національний технологічний університет 164 434 10
50. Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 85 338 10
51. Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика 68 559 9
52. Запорізький державний медичний університет 183 442 9
53. Київський національний університет будівництва і архітектури 324 416 9
54. Запорізька державна інженерна академія 258 385 9
55. Вінницький національний технічний університет 365 353 9
56. Івано-Франківський національний медичний університет 47 353 9
57. Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 154 293 9
58. Луганський державний медичний університет 69 286 9
59. Одеська державна академія будівництва та архітектури 93 273 9
60. Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова 108 204 9
61. Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова 11 198 9
62. Тернопільський національний економічний університет 396 365 8
63. Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна 141 336 8
64. Житомирський державний технологічний університет 137 205 8
65. Луганський національний педагогічний університет імені Тараса Шевченка 85 193 8
66. Донбаська національна академія будівництва і архітектури 43 173 8
67. Донецький державний університет управління 48 166 8
68. Сумський національний аграрний університет 55 137 8
69. Харківський національний автомобільно-дорожній університет 47 121 8
70. Харківська медична академія післядипломної освіти 58 508 7
71. Запорізький національний університет 219 271 7
72. Українська академія друкарства 73 256 7
73. Приазовський державний технічний університет 359 241 7
74. Луцький національний технічний університет 266 214 7
75. Одеська національна академія харчових технологій 101 153 7
76. Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба 135 132 7
77. Житомирський державний університет імені Івана Франка 100 131 7
78. Українська медична стоматологічна академія 198 185 6
79. Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського 174 126 6
80. Херсонський державний університет 107 124 6
81. Українська інженерно-педагогічна академія 123 121 6
82. Національний університет водного господарства та природокористування 81 116 6
83. Одеська національна академія зв'язку ім. О.С. Попова 149 101 6
84. Київський національний торговельно-економічний університет 109 100 6
85. Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова 194 208 5
86. Національний гірничий університет України 483 159 5
87. Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу 179 116 5
88. Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана 138 113 5
89. Український державний університет залізничного транспорту 72 100 5
90. Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця 94 89 5
91. Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка 78 72 5
92. Черкаський державний технологічний університет 63 56 5
93. Одеський національний морський університет 73 79 4
94. Чорноморський державний університет імені Петра Могили 47 66 4
95. Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка 25 56 4
96. Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова 96 54 4
97. Національний університет фізичного виховання і спорту України 20 49 4
98. Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка 46 86 3
99. Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського 13 74 3
100. Українська академія банківської справи Національного банку України 85 33 3
101. Харківський державний університет харчування та торгівлі 17 25 3
102. Національний університет "Одеська морська академія" 14 23 3
103. Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет 30 19 3
104. Білоцерківський національний аграрний університет 21 19 3
105. Львівський державний університет фізичної культури 39 18 3
105. Дніпродзержинський державний технічний університет 95 30 2
107. Мукачівський державний університет 28 13 2
108. Уманський національний університет садівництва 37 8 2
109. Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка 13 8 2
110. Національна академія державного управління при Президентові України 6 16 1
111. Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого 9 5 1
112. Державний університет інформатики і штучного інтелекту 4 5 1
113. Маріупольський державний університет 9 4 1
114. Харківський національний університет внутрішніх справ 6 2 1
115. Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва 5 2 1
116. Харківський національний університет будівництва та архітектури 7 1 1
117. Національний університет "Одеська юридична академія" 6 1 1