Рейтинг закладів вищої освіти України за показниками наукометричної бази даних Scopus

Наведено показники цитованості у Scopus ВНЗ України. Упорядкування проведено за h-індексом (h — кількість статей, на які є посилання в понад h публікаціях), а в його межах за кількістю цитувань.


п/п
Установа Кількість
публікацій
у Scopus
Кількість
цитувань
у Scopus
Індекс Гірша
(h-індекс)
1. Київський національний університет імені Тараса Шевченка 13203 53427 73
2. Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна 7458 34003 57
3. Львівський національний університет імені Івана Франка 5258 23690 46
4. Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова 2615 11347 45
5. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 2283 7963 43
6. Національний технічний університет України "Київский політехнічний інститут" 5147 10318 38
7. Донецький національний медичний університет імені Максима Горького 923 5271 36
8. Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара 2874 8147 33
9 Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" 2128 6815 33
10. Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького 518 2687 30
11. Національний університет "Львівська політехніка" 3434 6658 29
12. Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника 333 3033 29
13. Ужгородський національний університет 1553 5667 28
14. Сумський державний університет 1232 5726 26
15. Український державний хіміко-технологічний університет 633 3404 25
16. Донецький національний університет 1585 3347 25
17. Національний медичний університет ім. акад. О. О. Богомольця 373 2071 25
18. Харківський національний університет радіоелектроніки 1856 2640 23
19. Донецький національний технічний університет 1050 1837 21
20. Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки 443 2688 20
21. Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут" 722 1748 20
22. Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького 327 1585 20
23. Національний університет "Києво-Могилянська академія" 237 1362 20
24. Севастопольський національний технічний університет 684 1482 19
25. Дніпропетровська державна медична академія 250 1723 18
26. Харківський національний медичний університет 224 836 18
27. Національний університет біоресурсів і природокористування України 393 1092 16
28. Одеський національний політехнічний університет 628 985 15
29. Національний авіаційний університет 1039 1284 14
30. Донбаська державна машинобудівна академія 300 1300 13
31. Хмельницький національний університет 221 712 13
32. Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля 329 796 12
33. Одеський національний медичний університет 448 680 12
34. Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К. Д. Ушинського 105 658 12
35. Національний лісотехнічний університет України 96 640 12
36. Придніпровська державна академія будівництва і архітектури 173 430 12
37. Криворізький національний університет 162 237 112
38. Київський національний університет технологій і дизайну 205 1380 11
39. Національний університет харчових технологій 219 711 11
40. Національний транспортний університет 207 599 11
41. Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. Ґжицького 95 329 11
42. Одеський державний екологічний університет 90 321 11
43. Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка 124 307 11
44. Національна металургійна академія України 827 637 10
45. Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя 284 581 10
46. Запорізький національний технічний університет 466 560 10
47. Національний фармацевтичний університет 353 529 10
48. Кримський державний медичний університет ім. С. І. Георгієвського 133 370 10
49. Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 79 316 10
50. Буковинський державний медичний університет 523 454 9
51. Чернігівський національний технологічний університет 162 386 9
52. Запорізька державна інженерна академія 246 364 9
53. Івано-Франківський національний медичний університет 48 339 9
54. Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика 64 506 8
55. Київський національний університет будівництва і архітектури 314 368 8
56. Запорізький державний медичний університет 165 367 8
57. Вінницький національний технічний університет 310 327 8
58. Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна 131 321 8
59. Тернопільський національний економічний університет 342 272 8
60. Луганський державний медичний університет 68 264 8
61. Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 141 257 8
62. Одеська державна академія будівництва та архітектури 82 243 8
63. Житомирський державний технологічний університет 121 175 8
64. Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова 99 151 8
65. Харківська медична академія післядипломної освіти 55 437 7
66. Запорізький національний університет 209 254 7
67. Луцький національний технічний університет 255 188 7
68. Луганський національний педагогічний університет імені Тараса Шевченка 84 162 7
69. Донбаська національна академія будівництва і архітектури 43 160 7
70. Донецький державний університет управління 45 144 7
71. Одеська національна академія харчових технологій 87 130 7
72. Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба 123 128 7
73. Сумський національний аграрний університет 52 122 7
74. Житомирський державний університет імені Івана Франка 96 120 7
75. Українська академія друкарства 63 231 6
76. Приазовський державний технічний університет 344 213 6
77. Українська інженерно-педагогічна академія 114 116 6
78. Національний університет водного господарства та природокористування 73 106 6
79. Одеська національна академія зв'язку ім. О.С. Попова 135 98 6
80. Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова 33 82 6
81. Харківський національний автомобільно-дорожній університет 41 77 6
82. Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова 193 199 5
83. Українська медична стоматологічна академія 197 168 5
84. Київський медичний інститут Української асоціації народної медицини 187 166 5
85. Міжнародний Соломонів університет 48 164 5
86. <ahref="http: www.nmu.org.ua="" "="">Національний гірничий університет України 460 138 5
87. Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського 164 114 5
88. <ahref="http: kneu.edu.ua="" "="">Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана 129 110 5
89. Херсонський державний університет 95 102 5
90. <ahref="http: www.kart.edu.ua="" "="">Український державний університет залізничного транспорту 71 96 5
91. Київський національний торговельно-економічний університет 91 94 5
92. Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця 81 82 5
93. Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу 114 71 5
94. Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка 74 63 5
95. Черкаський державний технологічний університет 58 49 5
96. Одеський національний морський університет 68 70 4
97. Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна" 41 56 4
98. Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка 25 50 4
99. Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова 90 44 4
100. Міжрегіональна академія управління персоналом (МАУП) 37 40 4
101. Чорноморський державний університет імені Петра Могили 37 39 4
102. Національний університет фізичного виховання і спорту України 18 35 4
103. Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка 43 82 3
104. Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського 13 71 3
105. Міжнародний гуманітарний університет 22 46 3
106. Київський славістичний університет 7 35 3
107. Українська академія банківської справи Національного банку України 84 31 3
108. Харківський державний університет харчування та торгівлі 17 23 3
109. Національний університет "Одеська морська академія" 14 23 3
110. Білоцерківський національний аграрний університет 21 18 3
111. Дніпродзержинський державний технічний університет 94 25 2
112. Полтавський університет економіки і торгівлі 38 15 2
113. Мукачівський державний університет 27 13 2
114. Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет 26 11 2
115. Львівський державний університет фізичної культури 29 10 2
116. Уманський національний університет садівництва 30 8 2
117. Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка 13 5 2
118. Львівська комерційна академія 4 22 1
119. Національна академія державного управління при Президентові України 5 14 1
120. Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого 9 5 1
121. Державний університет інформатики і штучного інтелекту 4 5 1
122. Маріупольський державний університет 7 4 1
123. Університет економіки та права "Крок" 4 3 1
124. Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля 10 2 1
125. Київський Університет імені Бориса Грінченка 7 2 1
126. Національний університет "Одеська юридична академія" 5 1 1
127. Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва 4 1 1
128. Харківський національний університет внутрішніх справ 4 1 1