Рейтинг закладів вищої освіти України за показниками наукометричної бази даних Scopus

Наведено показники цитованості у Scopus ВНЗ України. Упорядкування проведено за h-індексом (h — кількість статей, на які є посилання в понад h публікаціях), а в його межах за кількістю цитувань.

Загальний рейтинг ВНЗ


п/п
Установа Кількість
публікацій
у Scopus
Кількість
цитувань
у Scopus
Індекс Гірша
(h-індекс)
1 Київський національний університет імені Тараса Шевченка 15709 70964 83
2 Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна 9317 44221 63
3 Львівський національний університет імені Івана Франка 6321 31060 54
4 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 2768 12108 54
5 Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова 3258 17055 53
6 Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут" 6502 15765 46
7 Донецький державний медичний університет ID=60014600 1329 6619 41
8 Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара 3406 11660 39
9 Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" 2961 10621 38
10 Національний університет "Львівська політехніка" 4887 11746 36
11 Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького 800 4523 35
12 Ужгородський національний університет 2038 8920 34
13 Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника 524 4963 34
14 Сумський державний університет 1796 9266 33
15 Таврійський національний університет ім. Вернадського 2339 7297 31
16 Український державний хіміко-технологічний університет 830 4944 31
17 Донецький національний університет 1791 4830 30
18 Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького 373 3367 30
19 Національний медичний університет ім. акад. О. О. Богомольця 531 3141 30
20 Національний університет "Києво-Могилянська академія" 396 3714 29
21 Харківський національний університет радіоелектроніки 2269 4233 26
22 Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки 669 4184 26
23 Дніпропетровська державна медична академія 396 3764 26
24 Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут" 998 3657 26
25 Донецький національний технічний університет 1232 2484 24
26 Харківський національний медичний університет 60007414 227 1464 23
27 Севастопольський національний технічний університет 975 2339 21
28 Національний університет біоресурсів і природокористування України 598 1901 21
29 Національний авіаційний університет 1579 2758 18
30 Національний фармацевтичний університет 796 1672 17
31 Хмельницький національний університет 326 1182 17
32 Донбаська державна машинобудівна академія 351 1826 16
33 Одеський національний політехнічний університет 772 1471 16
34 Одеська національна академія харчових технологій 535 1211 16
35 Національний університет харчових технологій 331 1192 16
36 Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. Ґжицького 141 844 16
37 Національний лісотехнічний університет України 157 1298 15
38 Одеський національний медичний університет 406 877 15
39 Чернігівський національний технологічний університет 256 751 15
40 Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля (ID= 60070130) Luhansk 307 1071 14
41 Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К. Д. Ушинського 113 878 14
42 Луганський державний медичний університет 92 536 14
43 Київський національний університет технологій та дизайну 314 1903 13
44 Національна металургійна академія України 914 1024 13
45 Вінницький національний технічний університет 565 953 13
46 Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя 282 870 13
47 Запорізький державний медичний університет 386 840 13
48 Буковинський державний медичний університет 320 717 13
49 Івано-Франківський національний медичний університет 127 705 13
50 Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 252 595 13
51 Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова 237 552 13
52 Харківський національний медичний університет 60109879 184 541 13
53 Криворізький національний університет 297 484 13
54 Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка 138 461 13
55 Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова 353 851 12
56 Національний транспортний університет 251 751 12
57 Київський національний університет будівництва і архітектури 402 741 12
58 Тернопільський національний економічний університет 485 734 12
59 Придніпровська державна академія будівництва та архітектури 127 572 12
60 Приазовський державний технічний університет 450 550 12
61 Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка 173 515 12
62 Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 89 433 12
63 Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика 103 818 11
64 Запорізький національний університет 327 672 11
65 Одеський державний екологічний університет 191 515 11
66 Житомирський державний технологічний університет 196 412 11
67 Сумський національний аграрний університет 117 387 11
68 Запорізька державна інженерна академія 283 375 11
69 Запорізький національний технічний університет 598 766 10
70 Луганський національний педагогічний університет імені Тараса Шевченка 127 416 10
71 Харківський національний автомобільно-дорожній університет 208 384 10
72 Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова 215 371 10
73 Одеська державна академія будівництва та архітектури 130 362 10
74 Донбаська національна академія будівництва і архітектури 53 225 10
75 Харківська медична академія післядипломної освіти 97 692 9
76 Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна 238 513 8
77 Міжрегіональна академія управління персоналом (МАУП) 78 207 7
78 Житомирський державний університет імені Івана Франка 139 205 7
79 Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба ID=60070127 137 180 7
80 Український державний університет залізничного транспорту 238 513 6
81 Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського 463 432 6
82 Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка 215 346 6
83 Луцький національний технічний університет 312 328 6
84 Національний гірничий університет України 572 325 6
85 Національний університет водного господарства та природокористування 231 318 6
86 Українська медична стоматологічна академія 265 316 6
87 Донецький національний медичний університет  ID=60103736 73 304 6
88 Українська академія друкарства 88 303 6
89 Херсонський державний університет 143 288 6
90 Чорноморський державний університет імені Петра Могили 122 285 6
91 Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу 324 270 6
92 Львівський державний університет фізичної культури 97 241 6
93 Харківcький національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди  27 233 6
94 Львівський національний аграрний університет 72 230 6
95 Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова 183 213 6
96 Донецький державний університет управління 55 213 6
97 Бердянський державний педагогічний університет 83 204 6
98 Львівський державний університет безпеки життєдіяльності 81 204 6
99 Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця 198 200 6
100 Одеська національна академія зв'язку ім. О.С. Попова 194 196 6
101 Одеський національний економічний університет 53 194 6
102 Одеський національний морський університет 114 164 6
103 Національний університет фізичного виховання і спорту України 45 161 6
104 Українська інженерно-педагогічна академія 138 160 6
105 Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана 207 139 6
106 Київський національний торговельно-економічний університет 160 139 6
107 Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка 57 116 6
108 Міжнародний Соломонів університет 49 200 5
109 Міжнародний гуманітарний університет 48 113 5
110 Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет 60 100 5
111 Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка 28 95 5
112 Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна" 46 86 5
113 Полтавський університет економіки і торгівлі 79 75 5
114 Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка 61 73 5
115 Черкаський державний технологічний університет 82 67 5
116 Київський медичний університет Української асоціації народної медицини 166 151 4
117 Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка 47 108 4
118 Навчально-науковий інститут бізнес-технологій "УАБС" 118 71 4
119 Центральноукраїнський національний технічний університет 63 69 4
120 Житомирський Національний Агроекологічний Університет 47 52 4
121 Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля (ID=60108777) Severodonetsk 66 49 4
122 Миколаївський національний аграрний університет 52 42 4
123 Харківський державний університет харчування та торгівлі 51 42 4
124 Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського 15 87 3
125 Дніпродзержинський державний технічний університет 119 65 3
126 Міжнародний гуманітарний університет 27 57 3
127 Національний Університет Цивільного Захисту України 54 46 3
128 Уманський національний університет садівництва 75 39 3
129 Університет банківської справи 59 39 3
130 Київський славістичний університет 7 36 3
131 Українська академія банківської справи 54 33 3
132 Київський Університет імені Бориса Грінченка 38 32 3
133 Харківський національний університет імені Василя Назаровича Каразіна. Медичний факультет 34 32 3
134 Харківський національний університет будівництва та архітектури 69 29 3
135 Національний університет «Острозька академія» 16 29 3
136 Національний університет "Одеська морська академія" 10 25 3
137 Рiвненський Державний Гуманітарний Університет 28 24 3
138 Маріупольський державний університет 19 23 3
139 Мукачівський державний університет 45 22 3
140 Білоцерківський національний аграрний університет 21 21 3
141  Білоцерківський національний аграрний університет 21 21 3
142 Донбаський державний педагогічний університет 18 19 3
143 Київський національний лінгвістичний університет (КНЛУ) 16 26 2
144 Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля 40 23 2
145 Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка 60 22 2
146 Національна академія державного управління при Президентові України 7 22 2
147 Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого 36 12 2
148 Харківський національний університет внутрішніх справ 19 12 2
149 Таврійський державний агротехнологічний університет 28 11 2
150 Державний університет інформатики і штучного інтелекту 5 8 2
151 Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського 10 2 2
152 Львівський  тогрговельно-економічний університет 4 23 1
153 Університет економіки та права "Крок" 17 5 1
154 Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва 6 5 1
155 Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя 19 3 1
156 Національний університет "Одеська юридична академія" 8 3 1
157 Львівський інститут економіки і туризму 5 2 1
158 Кременчуцький льотний коледж Національного авіаційного університету 2 1 0
159 Львівський університет бізнесу та права 4 0 0
160 Бердянський університет менеджменту і бізнесу 2 0 0
161 Криворізький державний педагогічний університет 2 0 0

Недержавні ВНЗ


п/п
Установа Кількість
публікацій
у Scopus
Кількість
цитувань
у Scopus
Індекс Гірша
(h-індекс)
1 Міжрегіональна академія управління персоналом (МАУП) 78 207 7
2 Міжнародний Соломонів університет 49 200 5
3 Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна" 46 86 5
4 Полтавський університет економіки і торгівлі 79 75 5
5 Київський медичний університет Української асоціації народної медицини 166 151 4
6 Міжнародний гуманітарний університет 27 57 3
7 Київський славістичний університет 7 36 3
8 Київський Університет імені Бориса Грінченка 38 32 3
9 Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля 40 23 2
10 Львівський  тогрговельно-економічний університет 4 23 1
11 Університет економіки та права "Крок" 17 5 1
12 Львівський університет бізнесу та права 4 0 0
13 Бердянський університет менеджменту і бізнесу 2 0 0

Державні ВНЗ


п/п
Установа Кількість
публікацій
у Scopus
Кількість
цитувань
у Scopus
Індекс Гірша
(h-індекс)
1 Київський національний університет імені Тараса Шевченка 15709 70964 83
2 Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна 9317 44221 63
3 Львівський національний університет імені Івана Франка 6321 31060 54
4 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 2768 12108 54
5 Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова 3258 17055 53
6 Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут" 6502 15765 46
7 Донецький державний медичний університет ID=60014600 1329 6619 41
8 Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара 3406 11660 39
9 Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" 2961 10621 38
10 Національний університет "Львівська політехніка" 4887 11746 36
11 Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького 800 4523 35
12 Ужгородський національний університет 2038 8920 34
13 Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника 524 4963 34
14 Сумський державний університет 1796 9266 33
15 Таврійський національний університет ім. Вернадського 2339 7297 31
16 Український державний хіміко-технологічний університет 830 4944 31
17 Донецький національний університет 1791 4830 30
18 Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького 373 3367 30
19 Національний медичний університет ім. акад. О. О. Богомольця 531 3141 30
20 Національний університет "Києво-Могилянська академія" 396 3714 29
21 Харківський національний університет радіоелектроніки 2269 4233 26
22 Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки 669 4184 26
23 Дніпропетровська державна медична академія 396 3764 26
24 Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут" 998 3657 26
25 Донецький національний технічний університет 1232 2484 24
26 Харківський національний медичний університет 60007414 227 1464 23
27 Севастопольський національний технічний університет 975 2339 21
28 Національний університет біоресурсів і природокористування України 598 1901 21
29 Національний авіаційний університет 1579 2758 18
30 Національний фармацевтичний університет 796 1672 17
31 Хмельницький національний університет 326 1182 17
32 Донбаська державна машинобудівна академія 351 1826 16
33 Одеський національний політехнічний університет 772 1471 16
34 Одеська національна академія харчових технологій 535 1211 16
35 Національний університет харчових технологій 331 1192 16
36 Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. Ґжицького 141 844 16
37 Національний лісотехнічний університет України 157 1298 15
38 Одеський національний медичний університет 406 877 15
39 Чернігівський національний технологічний університет 256 751 15
40 Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля (ID= 60070130) Luhansk 307 1071 14
41 Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К. Д. Ушинського 113 878 14
42 Луганський державний медичний університет 92 536 14
43 Київський національний університет технологій та дизайну 314 1903 13
44 Національна металургійна академія України 914 1024 13
45 Вінницький національний технічний університет 565 953 13
46 Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя 282 870 13
47 Запорізький державний медичний університет 386 840 13
48 Буковинський державний медичний університет 320 717 13
49 Івано-Франківський національний медичний університет 127 705 13
50 Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 252 595 13
51 Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова 237 552 13
52 Харківський національний медичний університет 60109879 184 541 13
53 Криворізький національний університет 297 484 13
54 Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка 138 461 13
55 Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова 353 851 12
56 Національний транспортний університет 251 751 12
57 Київський національний університет будівництва і архітектури 402 741 12
58 Тернопільський національний економічний університет 485 734 12
59 Придніпровська державна академія будівництва та архітектури 127 572 12
60 Приазовський державний технічний університет 450 550 12
61 Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка 173 515 12
62 Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 89 433 12
63 Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика 103 818 11
64 Запорізький національний університет 327 672 11
65 Одеський державний екологічний університет 191 515 11
66 Житомирський державний технологічний університет 196 412 11
67 Сумський національний аграрний університет 117 387 11
68 Запорізька державна інженерна академія 283 375 11
69 Запорізький національний технічний університет 598 766 10
70 Луганський національний педагогічний університет імені Тараса Шевченка 127 416 10
71 Харківський національний автомобільно-дорожній університет 208 384 10
72 Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова 215 371 10
73 Одеська державна академія будівництва та архітектури 130 362 10
74 Донбаська національна академія будівництва і архітектури 53 225 10
75 Харківська медична академія післядипломної освіти 97 692 9
76 Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна 238 513 8
77 Житомирський державний університет імені Івана Франка 139 205 7
78 Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба ID=60070127 137 180 7
79 Український державний університет залізничного транспорту 238 513 6
80 Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського 463 432 6
81 Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка 215 346 6
82 Луцький національний технічний університет 312 328 6
83 Національний гірничий університет України 572 325 6
84 Національний університет водного господарства та природокористування 231 318 6
85 Українська медична стоматологічна академія 265 316 6
86 Донецький національний медичний університет  ID=60103736 73 304 6
87 Українська академія друкарства 88 303 6
88 Херсонський державний університет 143 288 6
89 Чорноморський державний університет імені Петра Могили 122 285 6
90 Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу 324 270 6
91 Львівський державний університет фізичної культури 97 241 6
92 Харківcький національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди  27 233 6
93 Львівський національний аграрний університет 72 230 6
94 Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова 183 213 6
95 Донецький державний університет управління 55 213 6
96 Бердянський державний педагогічний університет 83 204 6
97 Львівський державний університет безпеки життєдіяльності 81 204 6
98 Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця 198 200 6
99 Одеська національна академія зв'язку ім. О.С. Попова 194 196 6
100 Одеський національний економічний університет 53 194 6
101 Одеський національний морський університет 114 164 6
102 Національний університет фізичного виховання і спорту України 45 161 6
103 Українська інженерно-педагогічна академія 138 160 6
104 Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана 207 139 6
105 Київський національний торговельно-економічний університет 160 139 6
106 Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка 57 116 6
107 Міжнародний гуманітарний університет 48 113 5
108 Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет 60 100 5
109 Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка 28 95 5
110 Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка 61 73 5
111 Черкаський державний технологічний університет 82 67 5
112 Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка 47 108 4
113 Навчально-науковий інститут бізнес-технологій "УАБС" 118 71 4
114 Центральноукраїнський національний технічний університет 63 69 4
115 Житомирський Національний Агроекологічний Університет 47 52 4
116 Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля (ID=60108777) Severodonetsk 66 49 4
117 Миколаївський національний аграрний університет 52 42 4
118 Харківський державний університет харчування та торгівлі 51 42 4
119 Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського 15 87 3
120 Дніпродзержинський державний технічний університет 119 65 3
121 Національний Університет Цивільного Захисту України 54 46 3
122 Уманський національний університет садівництва 75 39 3
123 Університет банківської справи 59 39 3
124 Українська академія банківської справи 54 33 3
125 Харківський національний університет імені Василя Назаровича Каразіна. Медичний факультет 34 32 3
126 Харківський національний університет будівництва та архітектури 69 29 3
127 Національний університет «Острозька академія» 16 29 3
128 Національний університет "Одеська морська академія" 10 25 3
129 Рiвненський Державний Гуманітарний Університет 28 24 3
130 Маріупольський державний університет 19 23 3
131 Мукачівський державний університет 45 22 3
132 Білоцерківський національний аграрний університет 21 21 3
133  Білоцерківський національний аграрний університет 21 21 3
134 Донбаський державний педагогічний університет 18 19 3
135 Київський національний лінгвістичний університет (КНЛУ) 16 26 2
136 Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка 60 22 2
137 Національна академія державного управління при Президентові України 7 22 2
138 Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого 36 12 2
139 Харківський національний університет внутрішніх справ 19 12 2
140 Таврійський державний агротехнологічний університет 28 11 2
141 Державний університет інформатики і штучного інтелекту 5 8 2
142 Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського 10 2 2
143 Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва 6 5 1
144 Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя 19 3 1
145 Національний університет "Одеська юридична академія" 8 3 1
146 Львівський інститут економіки і туризму 5 2 1
147 Кременчуцький льотний коледж Національного авіаційного університету 2 1 0
148 Криворізький державний педагогічний університет 2 0 0