Рейтинг закладів вищої освіти України за показниками наукометричної бази даних Scopus

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Scopus — бібліографічна і реферативна база даних та інструмент для відстеження цитованості статей, опублікованих у наукових виданнях. Є однією зі складових інтегрованого науково-інформаційного середовища SciVerse. Індексує більш ніж 18000 назв наукових видань з технічних, медичних та гуманітарних наук. База даних індексує наукові журнали, матеріали конференцій та серіальні книжкові видання. Розробником та власником SciVerse Scopus є видавнича корпорація Elsevier.

База даних Scopus є найбільшою у світі універсальною реферативною базою даних з можливостями відстеження наукової цитованості публікацій. Ця база даних є найбільш повним та вичерпним ресурсом для пошуку наукової літератури.

Класифікаційна система SciVerse Scopus включає 24 тематичні розділи. Тематичне охоплення розподіляється так:

Фізичні науки (32%)

Хімічні технології;

Хімія;

Комп’ютерні науки;

Науки про Землю та планети;

Енергетика;

Виробництво;

Матеріалознавство;

Математика;

Фізика і астрономія.

Медичні науки (31%)

Медицина та стоматологія;

Сестринська справа та медичні професії;

Фармакологія, токсикологія та фармацевтичні науки;

Ветеринарна справа та ветеринарна медицина.

Науки про життя (20%)

Сільськогосподарські та біологічні науки;

Біохімія, генетика та молекулярна біологія;

Науки про навколишнє середовище;

Імунологія та мікробіологія;

Нейронауки.

Соціогуманітарні науки (17%)

Мистецтвознавчі та гуманітарні науки;

Бізнес, менеджмент та бухгалтерський облік;

Теорії прийняття рішень;

Економіка, економетрика та фінанси;

Психологія;

Соціальні науки.

SciVerse Scopus індексує наукові джерела, що видаються різними мовами, за умови наявності у них англомовних версій рефератів. Географічне охоплення видавців за регіонами світу розподіляється так:

Європа, Середній Схід та Африка (52%);

Північна Америка (36%);

Азійсько-Тихоокеанський регіон (9%);

Південна Америка (3%).

Наукові ресурси, опубліковані після 1996 р., індексуються у базі даних Scopus разом зі списками пристатейної бібліографії. Цитованість у базі даних підраховується шляхом автоматизованого аналізу змісту цих списків.

На відміну від бази даних Web of Knowledge Інституту наукової інформації США у Scopus не використовується поняття імпакт-факторів, натомість застосовується індекс Гірша.

Довідково: h-індекс, або індекс Гірша — показник впливовості науковця, колективу науковців, наукового закладу або наукового журналу, заснований на кількості публікацій та їх цитування. Індекс Гірша був запропонований американським фізиком Хорхе Гіршем в 2005 році.

h-індекс науковця дорівнює h якщо він є автором h публікацій, кожна з яких була процитована щонайменше h разів.

Наприклад, якщо науковець є автором 5 публікацій, 3 з яких процитовано по 3 рази, а інші 2 — по 1 разу, то його h-індекс дорівнює 3. Якщо науковець є автором 5 публікацій, 1 з яких процитована 100 разів, а інші 4 — по 1 разу, то його h-індекс дорівнює 1.

Для визначення h-індексу колективу науковців або наукового закладу, у такий же спосіб враховуються загалом всі статті опубліковані науковцями, що входять до його складу (а не додаються одне до одного h-індекси окремих науковців).

База даних Scopus у більшості країн є головним джерелом отримання наукометричних даних для проведення оціночних досліджень на державному та/або корпоративному рівні.

10 червня 2009 р. Президія НАН України ухвалила рішення щодо розгортання системи постійного моніторингу наукового потенціалу суб'єктів наукової діяльності України за показниками бази даних Scopus.

24 грудня 2009 р. рішенням колегії Міністерства освіти і науки України показник «Кількість публікацій у наукометричній міжнародній базі даних Scopus» ухвалений у якості одного з показників оцінки результативності наукової та науково-технічної діяльності вищих навчальних закладів. У квітні 2013р. Міністерства освіти і науки України наказом №1/9-188 від 04 квітня 2014 року вирішило враховувати чисельність публікацій викладачів і чисельність цитувань викладачів у розподілі державного замовлення бюджетних місць зарахування абітурієнтів.

Наш сайт буде регулярно вміщувати рейтинг ВНЗ України за показниками наукометричної бази даних Scopus.